افسرانی های عزیز سلام

اینکه همواره با وجود مشکلات فنی، همراه افسران بوده اید یک دنیا حرف دارد. ان شالله که قدر این همه همراهی و وفاداری دانسته شود. متأسفانه این بار مشکل فنی سایت جدی و ریشه ای است و تیم فنی همچنان در حال تلاش برای رفع آن است با توجه به اینکه زمان حل مشکل مشخص نیست از کلیه فعالان جنگ نرم دعوت می شود تا بالا آمدن سایت از طریق تلگرام هم افزایی خود را دنبال کنند.

کانال های متعلق به افسران: